Cartesius – een nieuwe groene en gezonde stadswijk in Utrecht

In Utrecht komt, naast het NS station Zuilen, een nieuwe stadswijk met de naam Cartesius. De gebiedsontwikkeling Cartesius is geïnspireerd op het gedachtengoed van de Blue Zones. Cartesius wordt een diverse, groene en gezonde nieuwe stadswijk waar mensen door onderlinge verbinding langer gezond en gelukkig leven.

Dit nieuwbouwproject wordt ontwikkeld door MRP en Ballast Nedam Development. In Cartesius staat het monumentale CAB, het voormalige Centraal Autoherstel Bedrijf Utrecht. Het is de plek waar vroeger de bus- en autoremise en -werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen bevond. Het CAB wordt de huiskamer en stralend middelpunt van de nieuwe wijk. ,,Dit is de plek waar toekomstige bewoners, omwonenden en andere bezoekers elkaar gaan ontmoeten. In en rondom Cartesius kunnen mensen op harmonieuze wijze met elkaar leven, in de stad en in de natuur”, vertelt Marja van Reijn, Marketing & Communicatie Manager van MRP namens het projectteam Cartesius.

“Cartesius is een ontwikkeling van MRP en Ballast Nedam Development”

De bouw van de eerste fase van 330 woningen (Keystone Vastgoed) is al begonnen. Fase 2-6 met 2510 woningen, wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en MRP, de bouw hiervan start naar verwachting medio 2022. “De wijk wordt ontwikkeld met in totaal 2840 woningen, twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt met biologische producten, horeca en diverse culturele en sportvoorzieningen, vertelt van Reijn. “De wijk wordt autoluw, met veel ruimte voor wandelaars en fietsers en slimme mobiliteitsoplossingen, waaronder deelmobiliteit. Delen is hier de norm.”

De ambities voor Cartesius zijn groot. Zo wordt minimaal 30% van de wijk groen ingericht. Om van te genieten, maar ook om de klimaatadaptatie en de biodiversiteit van het gebied te bevorderen. “We brengen de natuur terug in de stad en werken dan ook nauw samen met de stadsecoloog van de gemeente Utrecht en andere experts op dit gebied ”, zegt Van Reijn. We willen samen een basis leggen voor een mooie toekomst. We willen niet alleen iets creëren, maar ook wat achterlaten voor volgende generaties.”

In Cartesius wordt gezonde en duurzame mobiliteit vanzelfsprekend. Er komen nieuwe vormen van mobiliteit die ervoor zorgen dat autogebruik minder wordt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van deelmobiliteit, openbaar vervoer en goede fiets- en wandelverbindingen. Bewoners van Cartesius krijgen met behulp van een slim mobiliteitsaanbod aantrekkelijke alternatieven voor de auto en andere mobiliteitsmogelijkheden aan geboden. Ook voor bezoekers van Cartesius wordt het eenvoudig om duurzame mobiliteitskeuzes te maken. Door het stimuleren van lopen en fietsen wordt het autogebruik en het -bezit in en rondom Cartesius op natuurlijke wijze minder en neemt bewegen en daarmee de gezondheid toe. Er staan op dit moment al twee deelauto’s van We Drive Solar die omwonenden kunnen reserveren. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

Het project draait volledig om ‘healthy urban living’.

Precies: dat is gezond leven, in de stad! “We willen met Cartesius dan ook een grote stap zetten met de ontwikkeling van stadswijken waarin mensen gezonder kunnen leven. Door in te zetten op natuurlijke beweging en ontmoeten, maar ook op zaken als gezonde voeding, kunnen we een mooie balans creëren. Dat kan door bijvoorbeeld door gevarieerder en bewuster te eten en te consumeren, terwijl we tegelijkertijd ook een sterke community faciliteren”, zegt Van Reijn.

Want ook het ontmoeten staat hoog in het vaandel binnen Cartesius. ,,Covid is echt een wake up call geweest”, aldus van Reijn. ,,We hebben gemerkt dat we het natuurlijke ontmoeten, zoals bijvoorbeeld een praatje in de supermarkt, echt gemist hebben. Het is belangrijk dat er binnen de wijk een soort chemie ontstaat, want we hebben elkaar echt nodig.”

De gezonde stadswijk is niet in een jaar gebouwd, maar heeft nog wat tijd nodig. Volgens de prognose is de laatste van de zes fases in 2028 afgerond. ,,En dan staat er iets ontzettend moois. Een groene, verbindende en toekomstbestendige stadswijk.”

Interesse? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via www.cartesius-utrecht.nl