Boekentip – Het 50+ brein

Hoe ver de wetenschap ook gevorderd is, over het menselijk brein bestaan nog heel veel raadsels. Er is nog steeds heel veel te leren en te onderzoeken. Ook over hoe de hersenen veranderen als we ouder worden, weten we nog vrij weinig. De meesten mensen denken dat het brein er alleen maar op achteruit gaat vanaf een bepaalde leeftijd. Maar klopt dat wel?

Dit boek geeft een veel hoopgevender geluid. Volgens neuropsycholoog Margriet Sitskoorn vinden er namelijk ontzettend veel positieve veranderingen plaats in de hersenen van iemand van 50+. Zo krijg je bijvoorbeeld een betere reflectie op allerlei zaken en een positievere blik op het leven.

Dat er bij het ouder worden allerlei veranderingen optreden in de hersenen is duidelijk. Gelukkig is niet alleen sprake van verlies, maar ook van ontwikkeling van hersenen en vaardigheden. Als we meer oog krijgen voor de mogelijkheden in deze specifieke fase in een mensenleven, kunnen we de winst ervan ten volle benutten.

Deze optimistische kijk op het ouder wordende brein spreekt ons heel erg aan. In ‘Het 50+ brein’ deelt Margriet Sitskoorn de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de ouder wordende hersenen. Zij koppelt deze inzichten aan de hedendaagse maatschappij van langer doorwerken, digitalisering, steeds meer zelf moeten doen en zo lang mogelijk genieten.

Naast de meest recente wetenschappelijke kennis bevat ‘Het 50+ brein’ ook een programma om zelf vitaal ouder worden te bevorderen, gebaseerd op de 5 V’s:

  • Verrijk je leven met leuke, nieuwe dingen
  • Voed jezelf met gezonde voeding
  • Verhoog je hartslag door te bewegen
  • Verbind met elkaar, sociale contacten
  • Voorkom schade en stress

Met deze kennis van het 50+ brein kunnen we onbenutte mogelijkheden van ons brein veel beter gebruiken en daarmee de kwaliteit van het leven tot op hoge leeftijd verbeteren. Een hele optimistische en opbeurende boodschap.

Het 50+ brein is een toegankelijk en interessant boek om te lezen en de zeer de moeite waard om in de praktijk zelf mee aan de slag te gaan.

Het 50+ brein

Auteur: Margriet Sitskoorn
Prijs: € 17,50
ISBN: 9789044642520
Uitgeverij Prometheus